Gajtkowska, Magdalena. 2015. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej «Diagnozowanie I Opiniowanie W Pracy podmiotów Pieczy zastępczej», Poznań, 19 Czerwca 2015 Roku”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 7 (1):201-3. https://doi.org/10.14746/kse.2015.1.14.