Dziekońska, J. (2019) „ 7 and 8 April 2017”., Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 11(1), s. 346–349. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/18310 (Udostępniono: 5 grudzień 2022).