Barczykowska, A. (2021) „Przemiany w podmiejskich i śródmiejskich społecznościach lokalnych w procesie gentryfikacji”, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), s. 27–42. doi: 10.14746/kse.2021.20.2.