Borawska-Kalbarczyk, K. . (2021) „Internet i media mobilne w procesie studiowania – ocena wybranych aspektów kompetencji informacyjnych studentów”, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), s. 43–69. doi: 10.14746/kse.2021.20.3.