Jadach, K. (2021) „O edukacji włączającej – z uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa uczniów w kontekście formalnoprawnym”, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), s. 123-139. doi: 10.14746/kse.2021.20.7.