Czapla, M. (2021) „Dyspozycje aksjologiczne nauczyciela – perspektywa ucznia”, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 20(2), s. 341–358. doi: 10.14746/kse.2021.20.22.