Górecka, J. (2022) „Wybrane aspekty wolności w kontekście przemian globalizacyjnych”, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 22(2), s. 225–234. doi: 10.14746/kse.2022.22.12.