Cybal-Michalska, A. i Kostyło, P. (2022) „XI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PEDAGOGICZNY Z UDZIAŁEM PEDAGOGÓW Z UKRAINY”, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 22(2), s. 277–285. doi: 10.14746/kse.2022.22.16.