Stefańska, A. (2022) „Recenzja książki: Teresa Wilk, Kultura w szkolnej i środowiskowej edukacji młodzieży poprzez sztukę. Edukacyjne doświadczenia z przeszłości, realia teraźniejszości, perspektywa przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022, s. 608”, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 22(2), s. 295–298. doi: 10.14746/kse.2022.22.18.