Myszka, L. (2015) „Refleksje o edukacji w dobie przemian globalizacyjnych”, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), s. 75–89. doi: 10.14746/kse.2015.1.5.