Badowska, M. (2015) „Różnorodność kulturowa uczniów wyzwaniem dla współczesnej szkoły”, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), s. 179–192. doi: 10.14746/kse.2015.1.12.