Lipińska-Lokś, J. (2015) „Aktualne problemy edukacji uczniów z niepełnosprawnością w percepcji nauczycieli w różnych formach kształcenia specjalnego”, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), s. 159–177. doi: 10.14746/kse.2015.1.11.