Kisielewska-Meller, J. (2015) „Sprawozdanie z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej «Konflikt społeczny. Uwarunkowania – specyfika – przezwyciężanie – skutki», Poznań, 12 grudnia 2014 roku”, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), s. 203–208. doi: 10.14746/kse.2015.1.15.