Gajtkowska, M. (2015) „Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej «Diagnozowanie i opiniowanie w pracy podmiotów pieczy zastępczej», Poznań, 19 czerwca 2015 roku”, Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, 7(1), s. 201–203. doi: 10.14746/kse.2015.1.14.