[1]
A. Barczykowska, „Przemiany w podmiejskich i śródmiejskich społecznościach lokalnych w procesie gentryfikacji”, kse, t. 20, nr 2, s. 27–42, grudz. 2021.