[1]
K. Jadach, „O edukacji włączającej – z uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa uczniów w kontekście formalnoprawnym”, kse, t. 20, nr 2, s. 123-139, grudz. 2021.