[1]
A. Stefańska, „Recenzja książki: Teresa Wilk, Kultura w szkolnej i środowiskowej edukacji młodzieży poprzez sztukę. Edukacyjne doświadczenia z przeszłości, realia teraźniejszości, perspektywa przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022, s. 608”, kse, t. 22, nr 2, s. 295–298, grudz. 2022.