[1]
J. Lipińska-Lokś, „Aktualne problemy edukacji uczniów z niepełnosprawnością w percepcji nauczycieli w różnych formach kształcenia specjalnego”, kse, t. 7, nr 1, s. 159–177, luty 2015.