[1]
J. Kisielewska-Meller, „Sprawozdanie z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej «Konflikt społeczny. Uwarunkowania – specyfika – przezwyciężanie – skutki», Poznań, 12 grudnia 2014 roku”, kse, t. 7, nr 1, s. 203–208, luty 2015.