[1]
M. Gajtkowska, „Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej «Diagnozowanie i opiniowanie w pracy podmiotów pieczy zastępczej», Poznań, 19 czerwca 2015 roku”, kse, t. 7, nr 1, s. 201–203, luty 2015.