Iwanicka, B. „Report on the Scientific Seminar of Doctoral Students of WSE UAM A Pedagogue in Contemporary socio–cultural and Educational challenges’ Space (Pedagog W Przestrzeni współczesnych Wyzwań społeczno-Kulturowych I Edukacyjnych) Poznan, 16 December 2016”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, t. 11, nr 1, marzec 2019, s. 341-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/18309.