Dziekońska, J. „ 7 and 8 April 2017”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, t. 11, nr 1, marzec 2019, s. 346-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/18310.