Jadach, K. „O Edukacji włączającej – Z uwzględnieniem Problemu bezpieczeństwa uczniów W kontekście Formalnoprawnym”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, T. 20, nr 2, grudzień 2021, s. 123-39, doi:10.14746/kse.2021.20.7.