Cybal-Michalska, Agnieszka, i Piotr Kostyło. „XI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PEDAGOGICZNY Z UDZIAŁEM PEDAGOGÓW Z UKRAINY”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, t. 22, nr 2, grudzień 2022, s. 277-85, doi:10.14746/kse.2022.22.16.