Lipińska-Lokś, J. „Aktualne Problemy Edukacji uczniów Z niepełnosprawnością W Percepcji Nauczycieli W różnych Formach kształcenia Specjalnego”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, t. 7, nr 1, luty 2015, s. 159-77, doi:10.14746/kse.2015.1.11.