Kisielewska-Meller, Julia. „Sprawozdanie Z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej «Konflikt społeczny. Uwarunkowania – Specyfika – przezwyciężanie – skutki», Poznań, 12 Grudnia 2014 Roku”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, t. 7, nr 1, luty 2015, s. 203-8, doi:10.14746/kse.2015.1.15.