Gajtkowska, M. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej «Diagnozowanie I Opiniowanie W Pracy podmiotów Pieczy zastępczej», Poznań, 19 Czerwca 2015 Roku”. Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, t. 7, nr 1, luty 2015, s. 201-3, doi:10.14746/kse.2015.1.14.