Kultura-Społeczeństwo-Edukacja https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>Problematyka podjęta w tekstach naukowych to stricte globalny dyskurs nad temporalną wielowymiarowością społeczeństwa współczesnego oraz kondycją człowieka współczesnego, żyjącego w wieloznacznej i ambiwalentnej rzeczywistości globalnej, skazanego na szukanie swojego miejsca w ciągle na nowo konstruowanej wielokulturowej rzeczywistości. Globalna ekumena kulturowa determinuje również niekonwencjonalny namysł nad edukacją w warunkach globalnych. Współczesny dyskurs nad jakością edukacji, uwzględniający wielość kontekstów społeczno-kulturowych zmian zachodzących w świecie, powinien sprzyjać umiejętności planowania działań oświatowych na rzecz kształtowania prorozwojowego społeczeństwa ogólnoświatowego. Warunkiem sine qua non będzie więc zrozumienie istoty transformacji odbywającej się w przestrzeni edukacyjnej. Zamieszczone teksty mają stanowić przyczynek do namysłu i zaproszenie do dyskusji na temat uczestnictwa jednostek w kulturze globalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozważań nad konieczną ewolucją edukacji w warunkach globalnych.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/kse/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/kse/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/kse/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>CSHJ, Index Copernicus, POL-index, IBUK</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><strong>MNiSW: 20</strong><br><!--<br /><br /> <img src="/public/piotr/ikonki/ic_39_55.png" alt="" />--></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong>10.14746/kse</div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN (Print): </strong>2300-0422 <strong>ISSN (Online):</strong>&nbsp;2300-0422<!--<strong>ISSN (Online): </strong>2391-5838--></div> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/"><img src="/public/piotr/cc/cc_4_by_nd.png" alt="CC_by-nd/3.0" border="0"></a></div> pl-PL drozd23@wp.pl (Jarema Drozdowicz) pressto@amu.edu.pl (Pressto) wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Controversies around the social model of disability https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23416 <p>Twardowski Andrzej, Controversies around the social model of disability. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 7–21, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI: 10.14746/kse.2019.16.1</p> <p>The aim of the article is to present a critical analysis of the social model of disability.<br>In the first part, the author discusses the genesis, essence and basic advantages of the social model of disability. Next, five major disadvantages of this model are analysed:/1/ avoiding dealing with impairment as an important aspect of the lives of people with disabilities, /2/ separating impairment from disability, /3/ assuming that all people with disabilities are exposed to social oppression, /4/ postulating the creation of an environment without barriers and /5/ assuming that disability is the basis of the identity of people affected by it. In the final part of the article, the author presents reflections on the possibility of creating a new, more holistic model of disability.</p> Andrzej Twardowski Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23416 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Transferring differentiation and integration through picking up students’ speech by hip-hop and its appreciation https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23417 <p>Janiec Jerzy, Transferring differentiation and integration through picking up students’ speech by hip-hop and its appreciation. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 23–44, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.2.</p> <p>The main aim of this paper is to demonstrate the Hip-hop based Education (HHBE) and Hip-hop Pedagogy (HHPED) as two accommodating strategies that may be utilized fourishingly to differentiate a teaching-learning process further to integrate learners in any education-like environment, as the example the IB World School No. 006654 International School of Bydgoszcz (ISOB) has been chosen. This is the first study presenting international community in a truly homogeneous society (ca. 98% of Polish inhabitants in their country). The author enlists affirmative methodologies beginning with a hypothesis that the Hip-hop culture<br>is gaining popularity among adolescents in greater numbers. As a result of observations, interviews and survey he is acquainted with students’ wants and needs. There is a necessity to put them in a bigger picture by analyzing the phenomenon from a historical, sociological, political, economical and intercultural viewpoint on a local (Bydgoszcz’s) and global scale. And finally, the author is describing a use of the aforesaid strategies through transfer skills that are taught in the IB History and Social Studies classes.</p> Jerzy Janiec Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23417 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Diversity in special education https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23418 <p>Klugerová Jarmila, Diversity in special education, Culture– Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019,<br>pp. 45–54, Adam Mickiewicz University Press. ISSN2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.3.</p> <p>The article discusses the programme of special education and its range of sub-fields. The introductory section summarises reflections on the origin of the field, philosophy and its formation, aims and target groups, paradigm shift and introduction of new methods and forms of pedagogical work in special education. The second part presents a new course Resocialisation and Prison Education in special education, which is one of the specialisations, pillars or schools of special education.</p> Jarmila Klugerová Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23418 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Aleksander Lazursky’s personality concept: from inclinations to relations. Problem of personality: Petersburg School of Psychology https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23419 <p>Leontiev Dmitry, Aleksander Lazursky’s personality concept: from inclinations to relations. Problem of personality: Petersburg School of Psychology. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 55–69, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.4.</p> <p>The article discusses the dynamics of psychological views of A.F. Lazursky (1874-1917), author of one of the first theories of personality in the world of psychology. There are two stages in Lazursky’s work: the first is associated with the concept of nature as an internal individually-typological basis of personality, and the second one is determined by introduction and more intensive development of ideas about an attitude towards the world as an important component of the personality structure. The primary aim of the article is to highlight the role of Lazursky in international psychology.</p> Dmitry Leontiev; Aleksandra Kondrat Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23419 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Able-bodied vs. disabled people – infrahumanisation of students with disabilities (a case study)1 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23463 <p>Bełza-Gajdzica Magdalena, Able-bodied vs. disabled people – infrahumanisation of students with disabilities<br>(a case study). Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 71–83, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.5.</p> <p>The article discusses the phenomenon of infrahumanisation in academic relations between able-bodied people (both students and academics) and students with disabilities. The main goal of the article is to show that infrahumanisation may make it difficult for young people with disabilities to build their capital for the future in the form of interpersonal relations. The paper uses Arnold van Gennep’s concept of the rite of passage as a model of entering adulthood, and focuses specifically on the stage of university education as the one which completes the transition into adulthood, and marks the beginning of a “normal” life (i.e. one consistent with social expectations). The phenomenon of infrahumanisation shown here on various levels<br>of academic life disrupts this process, and may hinder the inclusion/integration of disabled people into society. The relations between disabled students and non-disabled people who are part of the academic community in which the students operate may, however, also bridge the distance between the two groups, and thus contribute to paving the way to a respectful society, i.e. the way of equality.</p> Magdalena Bełza-Gajdzica Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23463 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Contemporary interpersonal relations that demand dialogue https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23464 <p>Ściupider-Młodkowska Mirosława, Contemporary interpersonal relations that demand dialogue. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 85–93,Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI10.14746/kse.2019.16.6.</p> <p>The aim of the article is to answer the question of why contemporary interpersonal relationships need dialogue in cultural and social transformations ?</p> <p>The article is based on the conclusions of the author’s research carried out among a selected group of students revealing the characteristics of homo construens. Young people who took part in the research directed (constructed) the scripts of partnership and family biographies as free, original and willing to change. On the other hand, the same scripts unmasked loneliness and a huge need for recognition in the world of cultural and narcissistic demands for self-actualisation, satisfaction and a sense of fulfilment<br>in the spheres of partnerships and family. The need for dialogue requires pedagogical support that will reveal<br>the values of community, social groups and partnerships.</p> Mirosława Ściupider-Młodkowska Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23464 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Styles of teaching Science compared to job seniority and teacher’s education. The student’s perspective12 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23465 <p>Czapla Małgorzata, Rataszewska Agata, Styles of teaching Science compared to job seniority and teacher’s education. The student’s perspective. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 95–114, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.7.</p> <p><br>The article presents the manner of work of science teachers on the basis of students’ opinions. The research included 870 6th grade primary school students, whose teachers had different work experience and level of education. The authors used the diagnostic survey as the research method. Flander’s analysis category system was used for the analysis of classroom interactions. In order to establish the relationship between the pairs of quality variables, the chi-square test of independence was used. It has been found that the teaching style is consistent with an adopted teaching model. There are two main types of teaching models: a model based on cognitive psychology and behavioural psychology. The model is reflected in the teacher’s teaching style, which might be reactive or directive. In the students’ opinion science teachers, particularly those with the shortest work experience, most often transmit their knowledge to students during classes (directive style). Those with more seniority and experience encourage students to perform certain tasks more frequently (reactive style). Science teacher’s education does not influence the teaching style and the majority<br>of teachers prefer a syncretic style. Students of the teacherspreferring a directive style revealed lower interest in sciencethan those who were taught in reactive style.As a result of this disinterest, the studied students only occasionallyperformed activities in direct contact with nature.</p> Małgorzata Czapla , Agata Rataszewska Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23465 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 In the thicket of children’s needs – educational significance of popular culture texts based on the Świerszczyk children’s magazine1 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23466 <p>Piecuch Ewelina, In the thicket of children’s needs – educational significance of popular culture texts based on<br>the Świerszczyk children’s magazine. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 115–132.<br>Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.8.<br>Children raised in today’s globalised world face an enormous, globally available and diverse range of verbal and non-verbal messages from the outside every day. In the era of prevailing consumerism, this multitude of information creates new, artificial needs that bring chaos to the children’s world. Human needs, as presented by Maslow, starting with physiological needs, through the need of safety, belonging, love, respect, knowledge and recognition are being redefined and disorganised in common understanding. The following considerations outline the result of the analysis of the content and form of several popular culture texts selected from among all the texts available on the Polish market – the Świerszczyk magazine, aimed at children.</p> Ewelina Piecuch Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23466 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 The specificity and determinants of speech-language therapy with a patient after ischemic stroke. Case study https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23420 <p>Kaźmierczak Monika, Wichurska Karina, The specificity and determinants of speech-language therapy with a patient after ischemic stroke. Case study. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 133–147, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.9.</p> <p><br>Patients with ischemic brain injury may be affected by damage of brain centers responsible for speech, which is the cause of aphasia. Because the disintegration of linguistic and communication skills makes it difficult or even impossible to communicate with the environment effectively, every patient with aphasia requires speech therapy. In diagnosing aphasia, a qualitative approach is desirable. Presented case proves that the main goal of reeducation of a patient who has lost the ability to communicate with the environment is first to restore this contact in the simplest form, and then gradually rebuild various types of competences and improve implementation, using adequate methods, techniques and tools. All activities, taking into account the possibilities<br>and limitations of the patient and adapted to the dynamics of her speech disorder, were aimed at improving the quality of patient’s life and becoming more independent, so that she could successfully participate in social life.</p> Monika Kaźmierczak , Karina Wichurska Karina Wichurska Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23420 A dissertation by Zygmunt Gloger Czy lud polski jeszcze śpiewa? [Does the Polish folk still sing?] (1905) a question about understanding of tradition, community and good remembrance12 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23421 <p>Józefowicz Anna, A dissertation by Zygmunt Gloger Czy lud polski jeszcze śpiewa? [Does the Polish folk still sing?] (1905) a question about understanding of tradition, community and good remembrance. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 149–162, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.10.</p> <p><br>The question contained in the title of the dissertation of the great folklore, researcher of the past, a lover of sightseeing trips – Zygmunt Gloger Czy lud polski jeszcze śpiewa? [Does the Polish folk still sing?] was asked, far more than a hundred years ago. It was put to Gloger by a French musician and journalist who was staying in Poland in 1901 to celebrate the opening of the Warsaw Philharmonic. He asked this way, because he was fascinated with music<br>pieces he had heard on the stage, based “on beautiful folk motifs”. Small size, because only 24-page Gloger’s dissertation issue in 1905 is an attempt to answer the problem raised in the title. Above all, the dissertation is an expression of Gloger’s regret over the changes that took place in contemporary culture, namely forgetting the role of the song for the Slav community. This is way the author knew the achievements of this community, he devoted his whole life to<br>saving them, he could not understand how contemporary intelligentsia did not see the need for protection, as he described it “our ancient, native and indigenously Slavicnational song and music”. This text is an attempt to analyze Gloger’s essay Czy lud polski jeszcze śpiewa? [Does the Polish folk still sing?], extracting and developing the main theses contained in it, as well as noticing their value today, not forgetting the circumstances of creating the text over 100 years ago.</p> Anna Józefowicz Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23421 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 The development of historical imagination on the example of an exercise addressed to first-year students of history at Nicolaus Copernicus University1 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23422 <p>Laddach Agnieszka, The development of historical imagination on the example of an exercise addressed to firstyear students of history at Nicolaus Copernicus University. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 163–181, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.11.</p> <p>December 12, 2016 a group of eleven first-year students of history organized at the Institute of History of Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland) participated in the field work carried out in the church Roman Catholic parish of St. Jacob the Apostle in Toruń. During a visit in the temple the students performed an exercised to draw their attention: generally to the role of the imagination in the practice of the historian’s research and training his own imagination in whole live. First, the authoress described a process of the exercise. Then she briefly pointed to the literature on the role of the imagination. Later she discussed the work that have arisen in the result of the exercise. Next she characterized the thoughts and impressions of students. She also outlined<br>the importance of this exercise in a broader context. At the end she summed up the whole article.</p> Agnieszka Laddach Agnieszka Laddach Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23422 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Mysticism in Tibetan Buddhism. A study into the Path of Insight https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23423 <p>Wysocki Adam, Mysticism in Tibetan Buddhism. A study into the Path of Insight. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 183–201, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.12.</p> <p><br>The Path of Insight is a spiritual path of Tibetan Buddhism tradition. The fundamental part consists of three elements, such like: preliminary practices, the tranquility meditation and the penetrating insight meditation. However, counted three parts one ought to perceive as aspects of one process aiming to realize of the soteriology purpose. The achievement of the non-dual state has its own development process, which consists experience of the non-dual state, stabilise it and then development of it. Outline of development process is contained in the Path o Insight and relies on exceeding of subjective-objective divisibility. It is<br>perceived as an effect of the ignorance of true nature of the individual. The achievement of the non-dual state, that is nature of the mind (tib. sems nyid) constitutes the purpose of the Path of Insight and it is described by concept-symbol called mahamudra.</p> Adam Wysocki Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23423 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Sport in the new media. Media coverages of selected sport disciplines during the Olympic Games in Rio de Janeiro https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23424 <p>Organista Natalia, Halter–Bogołębska Martyna, Sport in the new media. Media coverages of selected sport disciplines during the Olympic Games in Rio de Janeiro. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 203–224, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300–0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.13.</p> <p><br>This study concerns the online sports media coverage, a topic that has not been previously analyzed in Poland. In recent decades many studies (in Anglo–Saxon countries in particular) indicated the major underrepresentation of women’s sport and different framing of sportswomen and<br>sportsmen. Those studies showed that the media plays important role in upholding gender stereotypes in sport and hindering empowerment of sportswomen. This study analyzes media coverage of three sports disciplines (gymnastics,swimming and weightlifting) during Rio Olympics on five websites. Findings revealed underrepresentation of women’s sport and setting the trend to write about women’s sport in disciplines consider as appropriated for women. The qualitative analysis did not indicate gender–specific descriptors in materials about sportspeople.</p> Natalia Organista, Martyna Halter-Bogołębska Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23424 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Analysis of discourse on education and rehabilitation of people with disabilities coupled in the Czech Republic. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23442 <p>Kasprzak Tomasz, Analysis of discourse on education and rehabilitation of people with disabilities coupled in the Czech Republic. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 225–234, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.14.</p> <p>At the core of the Czech education system and rehabilitation for people with multiple disabilities to the assumption that this is a group that requires a specialized approach to this issue. The main purpose of the text is to present the organization of education of people with multiple disability in the Czech Republic. Education and rehabilitation with the participation of people with multiple disabilities encourages to undertake research related to the dynamics of changes as well as their size. This work is an attempt to show how various factors have shaped the current form of education of people with multiple disability in the Czech Republic.</p> Tomasz Kasprzak Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23442 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Academic youth as a representative of a new phase in a social development. On the condition of identity in early adulthood1 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23443 <p>Ławiak Alicja, Academic youth as a representative of a new phase in a social development. About the condition of identity in youthfulness. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 235–244, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.15.</p> <p><br>The post-modern reality, including the multitude of changes and expanding volumes of offers force the individual to continually redefine themselves. A person existing in contemporary reality is permanently on the search for their identity, in order to finally find the most suitable one, which (as it usually turns out nowadays) does not exist. Youths make a choice within the range of education offers. They more often than not decide to study, with studying being the reason for delaying the moment of entry into adulthood and taking over social roles that are specific for the period of young adulthood. In making this choice, young people enter the phase of so-called emerging adulthood, which for a while now has been a new, separate phase of development, fitting in between adolescence and young adulthood. They are not passing through the complex process of puberty any more, however, they do not always have a mature identity. They find themselves in a period characterised by intense exploration. The article attempts to describe the specifics of this stage, additionally presenting an overview of studies on the mode of coping with issues of identification characterising the early adulthood period.</p> Alicja Ławiak Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23443 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 The relationship between Us/Them dialectics and agonism in Polish context https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23444 <p>Jastrząb Patryk, The relationship between We/They dialectics and agonism in Polish context. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 245–263, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.16.</p> <p><br>I focused on the unconstrained but established in the theory reflection on We/They dialectics, which was analysed for its antagonistic foundation as being understood in the Polish context. However, I did not only concentrate on presenting the socio-political perspective of this subject as I have adopted a more contemplative, philosophical approach. Therefore political reality was only a pretext for me to tell a reader about a much more fundamental conflict concerning our values and freedom. I concluded the consideration with stating the fact of the possibility of existence of agonistic diversity among democratic variety.</p> Patryk Jastrząb Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23444 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Education into identity: From „survival pedagogy” to „spiritual pedagogy” https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23446 <p>Marzec Jarosław, Education into Identity: From „survival pedagogy” to „spiritual pedagogy”. Culture – Society –Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 265–278, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.17.</p> <p>I would like to present the general outlook on dominant tendencies within educational studies and shortly introduce my analysis in the context of so called „turning point” of educational discourse in the second half of XX century. I would like to propose to look at that moment of our actual cultural and educational field through two dominant perspectives and metaphors on which two different pedagogies are grounded. I would like to introduce two domianant metaphors within the educational field and the new tendencies, shortly how the educational studies shift from the „survival pedagogy” to the „spiritual pedagogy”. In general, this atriculations founded in the mindfull critics of educational practices undermine the cultural shift which is based on the process of abandom the tradition values, and the civilisation trends of development which generated the actual shape of culture to be axhausted. The great positivism<br>project was adjected by the new generations of educators with new and fresh approach to the educational problems. At that moment it’s clear that we stand before the creation the new, alternative vision of the social world and culture in general. I would like to present the changes of that social process on the example XX-century pedagogy, which I hope is touched by that cultural transformation. I would like to concentrate on the educational discourse as a econcrete area of such cultural shift. It’s rather difficult to recognize the whole field of that revolutionary and alternative movement within our culture. In my text I would like to show the process of transition from „survival pedagogy” into „spiritual pedagogy”. As we simply know from the poststructural perspective each of educational interpretation operates in the social contexts has own definition of the aims, functions and tesks of education. After Michel Foucault works we can say that each of the educational discourse and interpretation is grounded in the cultural power/knowledge forces. The new generation of educators<br>proposed new approach towards social analyses of edacational aims and destination. In that movement the main aim of edacation is to build identity of pupils. There are of course many researchers shared that view on edacational discourse eg. Zbyszko Melosik, Tomasz Szkudlare, Lech Witkowski, Zbigniew Kwieciński in Poland ( to give only representative examples) and Henry Giroux and Peter McLaren in the United States.They proposed the new approach towards the understanding of edacation destination ond obligations and broke the traditional interpretation. They rejected the traditional inerpretation of „forming<br>the reason” or „excercising the reason” as the main goal of education towards the popular culture and sensses. And they based their interpretations on that aspect of identity construction process. I would like to propose in my text general outlook at the cultural shift within educational discourse as the transtition from the metaphor of „survival pedagogy” towards the „spiritual pedagogy”. These metaphors also determined two different perspectives and approaches<br>to education. I wolud argue that these perspectives are based on the two different antopological visions and determine different pedagogies.</p> Jarosław Marzec Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23446 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Expansion of human sexuality in cyberspace https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23447 <p>Nymś-Górna Agnieszka, Expansion of human sexuality into cyberspace. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 279–288, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.18.</p> <p>One of the key aspects of human life is sexuality. Like other areas of human life, it is constantly changing. However, the technological revolution of recent years has been particularly influential. The aim of this article is to present the progressive revolution of human sexuality in the context of the development of new technologies.</p> Agnieszka Nymś-Górna Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23447 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000 Gender in educational and public discourse of the Church. Analysis of the Pastoral Letter on the Feast of the Holy Family https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23482 <p>Kasiak Mateusz, Gender in educational and public discourse of the Church. Analysis of the Pastoral Letter on the Sunday of the Holy Family. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 289–312, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.19.</p> <p>Gender as a category of cultural gender and gender identity appears not only in scientific discourse as a topic of research, but also in public discourse, as a subject of various debates and disputes. This concept was also included into the discourse of the Catholic Church. Its creators – church leaders – embarked upon a public reinterpretation of the concept of gender, thus inserting their point of view into the broader political and ideological dispute. The aim of this paper is to review the postulates of the church concerning gender in the Pastoral Letter on the Feast of the Holy Family, which seems to be a leading programme paper concerning this issue. In this paper, gender as a research and scientific category is isolated from the scientific discourse and appropriated<br>by the educational discourse of the church, where it functions as a scare tactic. Structural modifications in the text and style of the letter, stylistic and rhetorical tricks, as well as pragmatic mechanisms, make the text of the pastoral letter a persuasive political argument.</p> Mateusz Kasiak Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/23482 wto, 30 cze 2020 00:00:00 +0000