Kultura-Społeczeństwo-Edukacja https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse <p class="oczasopismie">„Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” jest czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie półrocznika. Czasopismo istnieje od roku 2012. Artykuły w nim publikowane są w języku polskim oraz angielskim, jak również innych językach kongresowych. Każdy z artykułów zawiera tytuł, jak i streszczenie w języku angielskim. Ponadto, strona internetowa czasopisma także zawiera wersję anglojęzyczną. Rada czasopisma składa się z redaktorów tematycznych. Procedura recenzji publikowana jest w każdym z numerów, jak również dostępna jest na stronie czasopisma. Procedura ta jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki zawartych w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” z roku 2011. Przesłanie redakcji czasopisma artykułu w celu jego publikacji tożsame jest ze zgodą autora na obowiązującą procedurę recenzji. Redakcja rezerwuje sobie prawo do formalnej oceny nadsyłanych tekstów. Otrzymane teksty zostają przekazane do recenzji dokonywanej przez dwóch recenzentów nie będących członkami rady redakcyjnej. Recenzenci stanowieni są przez samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych w zewnętrznej wobec redakcji instytucji. Otrzymane teksty zawsze przesyłane są do recenzentów z instytucji innej niż instytucja, w której zatrudniony jest autor tekstu. Procedura recenzencka jest zawsze anonimowa zgodnie z zasadami „podwójnie ślepej recenzji” (autorzy i recenzenci nie znają nawzajem swoich personaliów). Autorzy informowani są o wyniku procedury recenzenckiej. Rada czasopisma stosuje także odpowiednie kroki w celu ochrony przed zjawiskiem „ghostwriting” poprzez wymóg złożenia przez autora/autorkę pisemnego oświadczenia wskazującego, które części tekstu zostały przez niego/nią przygotowane w przypadku tekstów z większą niż jeden liczbą autorów (w części teoretycznej koncepcje i idee badawcze, a w części metodologicznej wyniki badań np. statystycznych). Rada czasopisma podejmuje także kroki w celu udoskonalenia tej procedury poprzez zastosowania innych narzędzi tak, aby wspomniane zjawisko całkowicie wyeliminować. Podejmowane są także kroki w celu zamieszczenia na stronie internetowej skróconej wersji tekstów i abstraktów zamieszczanych w każdym z numerów czasopisma.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>CEJSH, Index Copernicus, Biblioteka Nauki, Most Wiedzy, WorldCat, Polska Bibliografia Naukowa</p> </div> <div class="oczasopismie"> <div class="oczasopismie"><strong><br />WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:</strong></div> <div class="oczasopismie">Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): <strong>40<br /><br /></strong><!--<br /><br /> <img src="/public/piotr/ikonki/ic_39_55.png" alt="" />--></div> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/index">10.14746/kse</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN (Print): </strong>2300-0422 <strong>ISSN (Online):</strong> 2719-2717<!--<strong>ISSN (Online): </strong>2391-5838--></div> <div class="oczasopismie"><strong><br /><br />PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license"> Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodow</a></strong></div> <div class="oczasopismie"><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" rel="license"><img src="https://i.creativecommons.org/l/by-nd/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons" /></a><br /><br /></div> pl-PL b.k@amu.edu.pl (Bożena Kanclerz) pressto@amu.edu.pl (Pressto) Tue, 28 Dec 2021 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Recenzja książki: Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Orłowska, Magdalena Piorunek (red.), Młodzież – meandry życia ku dorosłości, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza 2020, s. 215 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30830 <p>Book review: Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Orłowska, Magdalena Piorunek (red.), Młodzież – meandry życia ku dorosłości, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza 2020, s. 215.</p> Lucyna Myszka-Strychalska, Przemysław Bury Prawa autorskie (c) 2021 Lucyna Myszka-Strychalska, Przemysław Bury https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30830 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Wybrane rodzinne uwarunkowania tożsamości społeczno-kulturowej studentów w wymiarze religijnym https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30773 <p>The article contains selected results of research from spring 2020 among students of universities in Białystok. The author distinguished 9 types of socio-cultural identity in the religious dimension. He also made an attempt to establish a relationship between these types and selected features of the family environment. The following were used as independent variables: the level of parents’ education, opinions of the surveyed students on the level of parents’ religiosity and the relationship between the respondents and their parents in childhood and adolescence. The relationship between the number of children in the respondent’s family and the type of social and cultural identity in the religious dimension were also analyzed.</p> Mirosław Sobecki Prawa autorskie (c) 2021 Mirosław Sobecki https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30773 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Przemiany w podmiejskich i śródmiejskich społecznościach lokalnych w procesie gentryfikacji https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30790 <p>The article presents socio-demographic, physical-functional and cultural-symbolic change aspects of chosen local communities in Poland, which aretheresult of the gentrification process, making itself real in their space. In the first part of the article information about genesis and the course of gentrification with the characteristic of the main actors’ groups taking part in it is addressed. The second part of the article is devoted to the description of changes being experienced by local communities. Conclusions included in the end concentrate around consequences of progressive gentrification process for local communities and attempts to set a path to prevent negative aspect of theconsequences mentioned.</p> Agnieszka Barczykowska Prawa autorskie (c) 2021 Agnieszka Barczykowska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30790 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Internet i media mobilne w procesie studiowania – ocena wybranych aspektów kompetencji informacyjnych studentów https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30799 <p>Nowadays, the Internet has become one of the fundamental elements of functioning in society, also for pupils and students. Using the Internet requires specific skills related to obtaining and processing information. These are known as information literacy. They imply not only the ability to find the necessary information, but also to select reliable information that will meet the information needs of an individual. The article presents the results of research aimed at analyzing the process of using network information resources in the opinion of students. The results of the research made it possible to initially recognize and assess selected aspects of information competences in the studied group. Despite the perceived benefits and not imagining functioning without the Internet, the students showed a quite critical attitude in assessing the reliability of information obtained from the Internet.</p> Katarzyna Borawska-Kalbarczyk Prawa autorskie (c) 2021 Katarzyna Borawska-Kalbarczyk https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30799 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Understanding Israeli Start-Up Founders in the context of “Tikkun Olam” https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30801 <p>Context impacts a start-up founder’s behavior, activities and choices. This study uses the three founder identities introduced by Fauchart and Gruber (2011) Darwinian, communitarian and missionary to classify Israeli start-up founders who have created diverse products. It presents an innovative context-based interpretation of Tikkun Olam – which in Hebrew means ‘making the world a better place’ as a possible explanation for the relatively large number of Israeli start-up founders who were found to have a hybrid identity.</p> Tova Persoff Prawa autorskie (c) 2021 Tova Persoff https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30801 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Attitudes of parents and children towards people with disabilities and their integration into society https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30804 <p>This study is part of a broader study that examined the correlation between cognitive, psychological, and behavioural abilities in parents and their children. It focuses on the correlations between attitude to disability and the integration of people with disabilities among parents and their children. This study is a two-part integrated study. In the first part, the data were collected and analysed according to a quantitative methodology to examine access to disabilities, the integration of people with disabilities, and the factors that influence attitudes, feelings, and willingness to integrate with the general population. In the second part, the data were collected and analysed according to a qualitative methodology in order to examine the relationship of attitudes of parents and their children towards people with disabilities and the integration of people with disabilities.</p> Hila Fuchs Prawa autorskie (c) 2021 Hila Fuchs https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30804 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Development, motivation, change – educators’ opinions about groups for teachers on Facebook https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30807 <p>The aim of the article is to describe support that can be observed in online Facebook teachers’ groups created and administered by teachers or institutions connected with education. The author presented selected Facebook groups, indicated their aims and activities undertaken in their space. On the basis of the conducted research (n = 548), the article will also discuss teachers’ motivations for joining the groups and their reflections connected with belonging to them.</p> Anna Michniuk Prawa autorskie (c) 2021 Anna Michniuk https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30807 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 O edukacji włączającej – z uwzględnieniem problemu bezpieczeństwa uczniów w kontekście formalnoprawnym https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30809 <p>The key issue of this article is inclusive education in connection with the formal and legal aspects of students’ safety when they are staying in educational institutions. In the first part, author describes the basic assumptions of the social model of education and it’s international conditions, also referring to solutions that have been recently implemented in the Polish education system. The second part indicates the problems that may be met by educational institutions and teachers trying to achieve a state of full inclusion. They relate to the school’s caring function in terms of security guarantees. The diversity of student population, especially wide range of educational needs may make it impossible for teachers to develop specific approach to individual pupil. It’s caused by formal items, largely determined by the financial situation of particular local government units.</p> Katarzyna Jadach Prawa autorskie (c) 2021 Katarzyna Jadach https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30809 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Uczestniczki i uczestnicy procesu kształcenia wobec wyzwań kształcenia zdalnego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30811 <p>The article presents the results of study on the challenges faced by distance learning. It was carried out by means of a proprietary online questionnaire among students of pedagogy of the Faculty of Educational Studies at the University of Adam Mickiewicz in Poznań. Conclusions drawn on the basic research results may be helpful in understanding the well-being of students during distance learning.</p> Maria Porzucek-Miśkiewicz Prawa autorskie (c) 2021 Maria Porzucek-Miśkiewicz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30811 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Edukacja partycypacyjna źródłem inspiracji w procesie resocjalizacji nieletnich https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30812 <p>The article contains considerations on the selected aspects of participatory education model in the process of juvenile rehabilitation. The background of the considerations is the regularities of cognitive and emotional development, as well as the process of shaping human identity in the period of adolescence. The use of the natural aspirations and needs of adolescents, reflected in the model of participatory education (in its values and methods), has become the basis for considerations regarding the implementation of this model in the process of juvenile rehabilitation (run in the conditions of a correctional facility).</p> Magdalena Sadowska Prawa autorskie (c) 2021 Magdalena Sadowska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30812 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Kultura ma znaczenie – implikacje dla strategii budowania rzeczywistości wychowawczej i kultury pedagogicznej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30814 <p>The considerations presented are an attempt to search for analogies between the influence of culture on the wellbeing of nations and the influence of pedagogical culture on the well-being of growing up generations. Raising the level of pedagogical culture, especially of parents, should be an important task of the Polish school. A somewhat forgotten tool for its realization is the pedagogization of parents, the rank of which should be systemically raised to a level ensuring its universal application. Therefore there is a need for a new, educational paradigm of school.</p> Hubert Tomkowiak Prawa autorskie (c) 2021 Hubert Tomkowiak https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30814 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Młodzież i dekomunizacja w ukraińskim Donbasie. Studium etnograficzne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30815 <p>The text, which is part of the new field of social sciences – Donbas Studies, presents partial results of the research carried out in the city of Severodonetsk, which is located in the Lugansk Oblast in Donbas. The author, using the ethnographic method of field research, was looking for an answer to the question of how the process of decommunization in Donbas proceeded, and in particular, how the sense of removing the symbols of communism was negotiated, what aspects of this process turned out to be socially conflicting, and what role young people played in this process? Using the interpretation of metaphors and etymologies, the author states that de-communization in Ukraine, apart from the official imperative of oblivion, brings an element of revenge with it. Thanks to participation in the discussion on the de-communization of young people, it is possible to notice that its field of meaning has been extended to include aspects relating not only to the assessment of the past, but also the current social situation in Ukraine. Thanks to this, de-communization does not only mean an order to forget, but also to remember.</p> Wojciech Siegień Prawa autorskie (c) 2021 Wojciech Siegień https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30815 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Źródła i formy kontaktów z bliskimi mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30816 <p>Social support is essential for mental and physical health and plays an important role in reducing the risk of returning to prison. The main sources of prisoners’ social support are relatives with whom they have the right to communicate using a variety of forms. The frequency of contact depends on the type of prison. However, little research examines prisoners’ communication with their relatives. The study was conducted on 478 men between the ages of 16 and 68 (M = 35,2; SD = 9,7), who were serving a prison sentence in one of five penitentiary facilities. The analysis revealed that the majority of incarcerated men had contact with their relatives, usually in a form of phone calls. The majority of them had contact with a mother. The study also demonstrated that the percentage of contacts with relatives decreased with age and time spent in prison.</p> Aneta Jarzębińska, Rafał Iwański, Magdalena Leszko Prawa autorskie (c) 2021 Aneta Jarzębińska, Rafał Iwański, Magdalena Leszko https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30816 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Międzynarodowa mobilność edukacyjna jako determinanta rozwoju osobistego i zawodowego studentów https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30817 <p>The aim of the article is to analyze the extent, to which the participation of students in learning mobility projects on the example of the Erasmus+ programme influences the improvement of their individual skills desired from the perspective of the labour market. The text begins with an introduction that outlines the background to the considerations undertaken. Next, the historical context of learning mobility in Europe and the process of internationalization of universities are presented as one of the consequences of the globalizing labour market. In the following part of the article we characterized the best known European programme promoting academic mobility Erasmus+. The end of the article contains a review of the research on the competences of beneficiaries of learning mobility projects, supported by statistical data, and an attempt to draw a link between participation in student exchange and the chances of finding a satisfactory employment after graduation. The analysis shows that graduates with foreign mobility experience develop a number of characteristics and skills, that increase their employability and career opportunities.</p> Magdalena Zapotoczna Prawa autorskie (c) 2021 Magdalena Zapotoczna https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30817 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Warunki praktykowania edukacji domowej w Polsce https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30818 <p>The article concerns the subject of homeschooling practice conditions in Poland – it focuses on the legal conditions and outlines the socio-economic conditions in which Polish homeschoolers operate. It discusses the specific kind of right which is the right to education, its position in the systematics of the constitution and the connection to the learning duty and school duty. It brings attention to state-citizen relations and the rule of state subsidiarity. It points to legal regulations which allow realization of the school duty outside of school, underlining the controversial and discriminatory regulations which ignore the parents’ priority to decide on their own children’s education and treat children learning in this way unequally to those who attend school. The article is ended by an observation about the state remaining decisive on the form of education of each citizen, despite the constant change of legal regulations, which in relation to the discussed subject characterizes the last three decades.</p> Magdalena Giercarz-Borkowska Prawa autorskie (c) 2021 Magdalena Giercarz-Borkowska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30818 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Wychowanie dziecka w polskiej kulturze w warunkach emigracji na przykładzie polskich szkół sobotnich w Londynie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30819 <p>The aim of the article is to present the problem of raising a child in emigration, in Polish culture and national tradition, on the example of Polish Saturday schools in London. To implement the research problem, a monographic method was used, as well as a critique of documents and previous literature in this field. The result of the research is to present the role and merits of Polish schools of native subjects in the upbringing of children in emigration, based on the example of institutions operating in London. The article presents various forms of cooperation between Saturday schools and parents in the process of national education of their children. The patriotic upbringing of several generations of young Poles who are aware of their roots and are proud of their origins, is a great merit of the Polish schools of native subjects in London.</p> Olga Zamecka-Zalas Prawa autorskie (c) 2021 Olga Zamecka-Zalas https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30819 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Stymulowanie przez nauczycieli aktywności samokształceniowej uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej – raport z badań https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30820 <p>The necessity of developing students’ competences concerning independent learning is easily noticeable in both Polish and international educational documents as well as in scientific literature. This article contains an attempted answer to a question in what way teachers stimulate independent learning activities of primary school students (grade 1 to grade 3). This was the aim of the research conducted with the help of selected group of teachers from Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in Poland. The research checked for instance how the teachers encourage the students to independent learning, how they are formulating their homework tasks, and whether they apply the multi-level learning approach. The results of this study are presented in this report.</p> Jolanta Flanz Prawa autorskie (c) 2021 Jolanta Flanz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30820 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Monitorowanie własnej motywacji w nauczaniu zdalnym https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30821 <p>The article discusses new forms of youth self-control in the Internet space, which are actively developing in the postdigital culture. The text analyzes the form of social activism during the coronavirus syndemia, which the author defined as self-motivation monitoring. The use of this cognitive category prompts reflection on specific examples – the Internet users, and it allows to capture the self-control mechanism’s characteristics of the young generation community on the Internet. The educational discovery of the discussed phenomenon made it possible to notice that there are significant problems in distance learning, and the communities’ cooperation in the network is related to the educational process of creating the common good.</p> Kamil Wnuk Prawa autorskie (c) 2021 Kamil Wnuk https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30821 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Media education role in achieving physical education goals in Poland https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30822 <p>Indirect education found and is still finding its source in various media for a long time. Technological advancement results in the educators having an increased ability to use new tools in education. The goal remains the same but the social conditions impose a new identity – the subject teacher evolves into a media one. In the school system, necessary corrections have been introduced to the most important documents and the curricula, but there is still a lack of knowledge on what media education looks like in practice in specific national realities. The review article shows how goals determined by the curricula are already realized through new media in Poland and for which goals the didactic activities should be expanded. In the thematic block concerning physical activity, there is an entry: “The contents of this area have been enriched with modern forms of movement, physical activities from other European countries and use of modern technologies to monitor and plan physical activity” (MEN, 2017: 191). When organizing activities in the classroom area and with the right equipment, conducting lessons with the use of the media is not a problematic task. But are the PE teachers in a similarly comfortable position? It turns out that the development of information technology is conducive to the achievement of the objectives of this subject as well. The literature review and the solutions used so far in the school system are the basis for the thesis of a correlation between the ways in which modern media are used and the formation of the students’ attitudes towards physical culture.</p> Magdalena Lubońska Prawa autorskie (c) 2021 Magdalena Lubońska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30822 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 „Blind football” i (nie)widoczna integracja (nie)widocznych piłkarzy https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30823 <p>“Blind football” was initiated in the last century. What has significantly contributed to its development are newly established organizations, the primary goal of which was to manage various forms of activating people with visual impairment. Popularisation of “blind football” is a long-term, complicated process, in which a plethora of factors are involved. The aim of this article is to reflect on “blind football”, especially on the problems with spreading it. Most of all, the article is an attempt to define the mechanism of the functioning of “blind football” in the sphere of meanings of contemporary culture.</p> Tomasz Kasprzak Prawa autorskie (c) 2021 Tomasz Kasprzak https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30823 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Film fabularny jako przestrzeń edukacyjna w profilaktyce przemocy w rodzinie adresowanej do uczniów szkół średnich, realizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Garwolinie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30824 <p>The aim of the presentation is to present preventive measures and preventive measures being taken by the Polish Police in the area of domestic violence, using the feature films e.g. Pręgi and Plac Zbawicela. In this article, the following issues will be shown: existence of domestic violence with its psychological, emotional, social and religious determinants and long-term consequences for the victim as well. It is also appropriate to discuss socio-psychological context of violence. Firstly, we will show the sustainability of pathological conditions of the situations. Secondly, we will consider reasons for lack of defence activities. At the very end we will present negation attitudes and behaviour of the offender and the factors causing enslavement of the victims (affection and dependency in terms of social functioning in family, marriage or in concubinage). In order to present the whole problem included in the title of this presentation, we ought to point the regulations and the legal basis for all actions that have to eliminate this phenomenon (the Constitution, the Universal Declaration of Human Rights, the Criminal Code, the Law on prevention of domestic violence, the procedure NK). The practical part of the discussed issues will be the analysis of specific forms of violence: threats punishable with art.190 of the Penal Code, stalking with art. 190a of the Penal Code, coercion with art.191 of the Penal Code, domestic violence with art. 207 of the Penal Code, pimping of art. 204 of the Penal Code, paedophilia and pornography presenting people with Article minors. 200 of the Penal Code, the Penal Code 200a, 200b of the Penal Code, trafficking in human beings (so called – Abdomen for rent) and human organs; trafficking for prostitution. Another issue there will be linguistic and rhetorical analysis of prophylactic actions regarding to its stylistics e.g. an visual imagery, comparisons and a paraphrase. As far as working tools are concerned, it should be stressed that beyond the previously parsed spoken word, it is reasonable to discuss the role of the merits of a multimedia presentation, as also to analyze and highlight the role of the feature film. It is worth stating that films graphically and emotionally relate to the presented issues using the depicted history and the ensuing timeless content. What is more, they help to enhance the acquisition and consolidation of the meeting’s theme and they enable to sensitize on identical pathological phenomena that occur in the real environment of each of the participants. The last but not least is the fact that films encourage to protect themselves and others and they teach how to maximize the effectiveness of preventive actions. At the very end, there is a place for the conclusions that follow our analysis of forms and methods of work in crime prevention in domestic violence. First of all, they will give opportunities for a better impact on the recipient as well as they will help to improve further action in this regard.</p> Danuta Kalinowska Prawa autorskie (c) 2021 Danuta Kalinowska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30824 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Trener sportowy dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną jako ich przywódca w społeczeństwie1 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30825 <p>The article in a person representing the trait of an individual trait and a person of a sports trainer with intellectual disability and a personality traits leader with an intellectual personality and a personality traits leader with an intellectual personality.</p> Artur Świstek Prawa autorskie (c) 2021 Artur Świstek https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30825 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Dyspozycje aksjologiczne nauczyciela – perspektywa ucznia https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30826 <p>The articles justifies the need for constant care for the axiological dimension of education. The habitus of the modern teacher was analyzed in the perspective of axiological dispositions. The author’s reconstructions of the respondents’ views concerning their preferences regarding observable and repetitive teachers’ behavior were categorized. These behaviors were indicators of the values which guided teachers in their work with students. An attempt was made to determine which axiological properties of teachers, expressed in the praxiological dimension, are particularly valued by today’s youth. Analysis of the frequency of indications of the preferred teachers’ behaviors helped to establish the hierarchy of these properties. The results of the diagnosis carried out on a sample of 903 respondents showed that teachers’ pedagogical tactfulness, subject knowledge and good organization of work are mostly appreciated and expected by young people. In addition, attempts were made to identify differences in the respondents’ preferences due to their interest profile, expressed in the choice of a specific field of academic studies. It has been established that it is the factor which differentiates students’ preferences in relation to the teacher’s axiological attributes. Significant relationships have been observed and the conclusions made valuable implications for pedeutology.</p> Małgorzata Czapla Prawa autorskie (c) 2021 Małgorzata Czapla https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30826 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Opóźnienia w funkcjonowaniu językowym jako wczesny symptom zaburzeń w rozwoju dziecka1 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30827 <p>Human linguistic development is constitutionally conditioned and is achieved through contact with adult language users. All children follow the same rules and stages in the development of speech. The knowledge of their course and consequences enables early recognition of deviations from the norm, which may be delayed speech development or a symptom of other, often serious developmental disorders. The analysis of the research results shows that the most common reason for parents’ seeking diagnosis and therapeutic support is an incorrect linguistic functioning of the child. Diagnostic procedures often end with the diagnosis of other developmental disorders in which linguistic retardation was an early symptom. Therefore, it is legitimate to increase social knowledge and sensitivity of parents and specialists in monitoring the linguistic development of children under 3 years of age.</p> Justyna Leszka Prawa autorskie (c) 2021 Justyna Leszka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30827 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 Edukacja a sytuacja zawodowa młodzieży w Maroku. Zagrożenia i szanse? https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30828 <p>The aim of this article is to present the threats and opportunities in the fields of education and the professional situation of Moroccans, especially young people who both try to find their place on the local labor market and emigrate mainly to Western European countries, largely to France, Spain and Italy, seeking stabilization. The recent reforms and unilateral or multilateral initiatives of international consortia, governments, agencies, and non-governmental organizations operating globally and locally are a chance to create a most stable labor market for young people. Often these are micro-scale activities, but the activation and professional support on a micro scale may translate into the effects of improving quality on a macro scale, throughout the country. This article was prepared on the basis of international reports of OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), UNESCO, EU national studies, articles and press reports as well as information on the home pages of institutions and organizations such as USAID (United States Agency for International Development) or NED (The National Endowment for Democracy)</p> Ewa Johnsson Prawa autorskie (c) 2021 Ewa Johnsson https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30828 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100 SPRAWOZDANIE Z XXXIV LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH PEDAGOGÓW IM. MARII DUDZIKOWEJ: Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki, Poznań–Obrzycko, 13–17 września 2021 roku https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30831 <p>Report: SPRAWOZDANIE Z XXXIV LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH PEDAGOGÓW IM. MARII DUDZIKOWEJ: Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki, Poznań–Obrzycko, 13–17 września 2021 roku.</p> Bożena Kanclerz Prawa autorskie (c) 2021 Bożena Kanclerz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/article/view/30831 Sun, 26 Dec 2021 00:00:00 +0100