[1]
Węcławiak, A. 2018. Dialog na styku kultur — Bieszczady. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog. 7 (lip. 2018), 199–210. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.16.