[1]
Jedliński, M. 2018. Problem obcości: opozycja Rosja–Europa w kulturze rosyjskiej (XI–XIX w.). Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog. 6 (wrz. 2018), 83-96. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.7.