[1]
Radosz, J. 2018. Сакрализация обыденности в рассказе Андрея Битова „Летучий голландец”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog. 6 (wrz. 2018), 219-226. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.17.