[1]
Goszczyńska, A. 2018. Pole leksykalno-semantyczne nazw kolorów jako obiekt przekładu (na przykładzie utworu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i jego tłumaczenia na język rosyjski Światosława Świackiego). Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog. 4 (wrz. 2018), 61-70. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2014.4.5.