[1]
Iemelianova, T. 2018. Модальная организация диалогической и монологической речи. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog. 2 (paź. 2018), 20-28. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.2.