[1]
Jędrasik, P. 2018. Chwyty językowe wykorzystywane w celu mentalnego oswojenia wojny – na podstawie fragmentów dzienników wojennych z początków października 1941 roku. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog. 2 (paź. 2018), 33-41. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.4.