[1]
Kupidura, J. 2018. Ukrainki w parlamencie II RP. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog. 2 (paź. 2018), 60-65. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.7.