[1]
Nowakowska, J. 2018. Силуэты женщин в творчестве Людмилы Петрушевской в гендерном аспекте. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog. 2 (paź. 2018), 95-103. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.11.