[1]
Wieczorek, K. 2018. „Riwne / Rowno” Ołeksandra Irwancia jako przykład antyutopii we współczesnej literaturze ukraińskiej. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog. 2 (paź. 2018), 177-184. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2012.2.21.