[1]
Zywert, A. 2018. Motocykl–widmo, czyli meandry współczesnej fantastyki (Oleg Diwow, Рыжий пес иж). Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog. 8 (grudz. 2018), 273-285. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.23.