[1]
Bortnowski, A. 2020. Мотив одиночества в раннем творчестве Ирен Немировски. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog. 9 (lip. 2020), 23–36. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.2.