[1]
Gieda, J. 2018. Analiza językowa sloganów reklamowych związanych z branżą kosmetyczną. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog. 8 (grudz. 2018), 59-70. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.4.