[1]
Bortnowski, A. 2018. Мировоззрение Василия Шульгина в контексте событий 1917–1919 гг. в Киеве. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog. 8 (grudz. 2018), 9-21. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.1.