[1]
Sibirnaja, M. 2018. Произведения Александра Марданя в контексте „новой драмы”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog. 8 (grudz. 2018), 207-217. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.17.