[1]
Sibirnaja, M. 2018. Произведения Александра Марданя в контексте „новой драмы”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog. 8 (grudz. 2018), 207–217. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.17.