[1]
Sadowska, M. 2018. Obraz głupca w rosyjskim socjolekcie młodzieżowym. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog. 8 (grudz. 2018), 195–206. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2018.8.16.