[1]
Poczynok, J. 2019. Elementy wizualne w kulturze eksperymentu w ujęciu psychologicznym. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog. 9 (grudz. 2019), 97–112. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.7.