[1]
Pukhonska, O. 2019. Posttotalitarna pamięć jako wyzwanie we współczesnej kulturze wschodnioeuropejskiej. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog. 9 (grudz. 2019), 129–138. DOI:https://doi.org/10.14746/kw.2019.9.9.