(1)
Węcławiak, A. Dialog Na Styku Kultur — Bieszczady. kwod 2018, 199-210.