(1)
Jedliński, M. Problem obcości: Opozycja Rosja–Europa W Kulturze Rosyjskiej (XI–XIX w.). kwod 2018, 83-96.