(1)
Goszczyńska, A. Pole Leksykalno-Semantyczne Nazw kolorów Jako Obiekt przekładu (na przykładzie Utworu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza I Jego tłumaczenia Na język Rosyjski Światosława Świackiego). kwod 2018, 61-70.