(1)
Murawska, P. Psycholingwistyczne I Socjolingwistyczne Aspekty Doboru I Tworzenia Nazw. kwod 2018, 57-63.